BVS-ABR event 'Formation en radioprotection dans le secteur médical 'Opleiding in stralingsbescherming in de medische sector'

05.MayMay.2023

others
L’Association belge de radioprotection à le plaisir de vous inviter à sa prochaine réunion scientifique dédiée à la formation en radioprotection dans le secteur médical. Le but de la réunion est de situer le cadre des formations existantes en radioprotection, ses points forts et faibles, en vue d’étendre et d’harmoniser les réseaux existants en Belgique.

La réunion commencera par un rappel des exigences règlementaires, et couvrira ensuite 5 volets distincts:
-    La formation pour les personnes habilitées
-    La formation pour les médicins
-    La formation pour les radiophysiciens
-    La formation pour les dentistes
-    La formation pour et par les fabricants

En-dessous vous trouverez le programme provisoire.

De Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming heeft het genoegen u op haar volgende wetenschappelijke vergadering uit te nodigen, dat aan de opleidingen in stralingsbescherming in de medische sector gewijd is. Het doel van de vergadering is het kader van de bestaande opleidingen te schetsen, met sterktes en zwakheden, met het oog op het uitbreiden van netwerking en het stroomlijnen binnen België.

De vergadering zal starten met een herinnering van de reglementaire bepalingen, en zal vervolgens vijf luiken bestrijken
-    Opleidingen voor de gemachtigden
-    Opleidingen voor artsen
-    Opleidingen voor stralingsfysici
-    Opleiding voor tandheelkundigen
-    Opleidingen voor en door fabrikanten

Het voorlopig programma is beschikbaar hieronder.

Programma - programme

13h30 Welkom en inleiding – Accueil et introduction

13h40 Reglementaire bepalingen opleiding stralingsbescherming voor medische professionelen - Dispositions réglementaires relatives à la formation en radioprotection des professionnels dans le domaine médical (FANC, Marleen Vandecapelle - FANC)

14h00 Opleiding en permanente vorming voor gemachtigden - Formation et formation continue des personnes habilitées (Harrie Mol, ODISEE)
Praktisch beheer van opleiding voor artsen en gemachtigden in een ziekenhuisomgeving - Gestion pratique de la formation des médecins et des personnes habilitées dans l’hôpital  (Albrecht Houben - ZOL)

14h30 Opleiding en permanente vorming voor artsen - Formation et formation continue des médecins
- Radiologie (Klaus Bacher, UGent)
- Nucleaire geneeskunde – Médicine nucléaire (Kristof Muylle, VUB)
- Radiotherapie – Radiothérapie (Paul Meijnders, UAntwerpen)

15h30 Break

15h50 Opleiding en permanente vorming voor medische stralingsfysici - Formation et formation continue pour les radiophysiciens (TBC)

16h10 Opleiding en permanente vorming voor tandheelkunde - Formation et formation continue pour les dentistes (Bart Vandenberghe, Advimago)

16h30 Opleiding stralingsbescherming voor en door fabrikanten - Formation en radioprotection pour et par les fabricants (Astrid Wouters, Siemens Healthineers)

16h50 Q&A
17h00 Besluit - Conclusion

Visit Website

Event expired

Event is in progress

Import to Google Calendar
  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by Forecast.io

This website uses cookies. Learn more