RESIDENTS

PHYSICIANS

Qualification requirements

FRENCH RESIDENTS

 1. Disposer d’un diplôme universitaire de médecin
 2. Disposer d’un visa délivré par le service publique fédéral (SPF) Santé publique qui vous autorise à exercer la profession de médecin: https://www.health.belgium.be/fr/e-services/visa-pour-un-diplome-etranger (pour plus de renseignement: visa@sante.belgique.be ou info@sante.belgique.be)
 3. Être inscrit à l’ordre des médecins: https://www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil/
 4. Suivre une formation théorique et pratique spécifique à la médecine nucléaire, qui est approuvée et suivie annuellement par la Commission d’agrément de médecine nucléaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est compétente depuis le 1er juillet 2014, pour l’agrément des prestataires de soins de santé:

NB: Au moins une fois tous les cinq ans, il fait paraître une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs, dans une revue médicale faisant autorité. Il peut démontrer avoir contribué en tant qu’auteur à cette publication”

 

FLEMISH RESIDENTS

 1. Beschikken over het diploma van arts
 2. Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Na het behalen van uw diploma geneesheer krijgt u automatisch uw visum toegestuurd. Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure. Indien u problemen hebt met uw visum, kunt u contact opnemen met visa@health.fgov.be
 3. Ingeschreven zijn in de orde der artsen http://www.ordomedic.be
 4. Een specifieke theoretische en praktische opleiding volgen in uw specialiteit, die wordt goedgekeurd en opgevolgd door de erkenningscommissie nucleaire geneeskunde van de Vlaamse Gemeenschap. Een gedetailleerd stappenplan is beschikbaar op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/physician

NB: “Hij publiceert, ten minste één maal per periode van vijf jaar, een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie met betrekking tot zijn specialisme in een gezaghebbend medisch tijdschrift. Hij kan aantonen als auteur te hebben bijgedragen aan deze publicatie.

 

 

Administrative tasks to be completed at the end of training for Belgian physicians

FLEMISH RESIDENTS

 1. Beschikken over het universitair diploma van geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde met inbegrip van radioprotectie.
 2. Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Na het behalen van uw diploma geneesheer krijgt u automatisch uw visum toegestuurd. Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure. Indien u problemen hebt met uw visum, kunt u contact opnemen met visa@health.fgov.be
 3. Ingeschreven zijn in de orde der artsen http://www.ordomedic.be
 4. Een specifieke theoretische en praktische opleiding in de nucleaire geneeskunde hebben gevolgd goedgekeurd door de bevoegde commissie.
 5. Aanvragen van RIZIV nummer nucleaire geneeskunde. Maximaal drie maanden vooraf of na de beëindiging van de stage, moet je je aanvraag om erkenning als arts-specialist doen via het formulier beschikbaar op www.zorg-en-gezondheid.be.  Het ingevulde document met bijlagen dient te worden opgestuurd naar:
  Zorg en Gezondheid
  Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel
  De Erkenningscommissie zal daarop een advies formuleren voor de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  Meer informatie in de InfoBox: https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infobox-geneesheer-specialist.pdf#page=23
 6. Aanvragen van een persoonlijke FANC vergunning voor het gebruik van radionucliden en voor het gebruik van röntgenstraling door nuclearisten: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/nucleaire-geneeskunde/gebruikers-van-radioactieve-producten-1

 

FRENCH RESIDENTS

 1. Disposer d’un diplôme universitaire de médecine spécialiste en médecine nucléaire, incluant une formation de base pour l’utilisation des rayons X
 2. Avoir suivi la formation théorique et pratique spécifique à la médecin nucléaire, qui est approuvée et suivie par la Commission d’agrément de cette spécialité.
 3. Disposer d’un visa délivré par le Service Publique Fédéral (SPF) Santé Publique qui vous autorise à exercer la profession de médecin spécialiste en médecine nucléaire https://www.health.belgium.be/fr/e-services/visa-pour-un-diplome-etranger (pour plus de renseignement: visa@sante.belgique.be ou info@sante.belgique.be)
 4. Être inscrit à l’ordre des médecins: https://www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil/
 5. Obtenir un numéro d’INAMI en Médecine nucléaire:
 1. Demandes d’autorisation à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire: (AFCN) https://afcn.fgov.be/fr/professionnels/professions-medicales/medecine-nucleaire/autorisation-pour-lutilisation-de-produits-1 
 • Autorisation pour l’utilisation de produits radioactifs dans le cadre de la médecine nucléaire
 • Autorisation pour l’utilisation des rayons X par des médecins nucléaristes